klaszcząca dziewczynka

Rekrutacja na rok szkolny 2021 - 2022!

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły to:

  w pierwszym etapie w formie elektronicznej:
 • Wypełnione kwestionariusze zapisu i oświadczenia ORPEG str. 1-9 i stowarzyszenia str. 1-3.
  Należy je wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres mailowy:

  rekrutacja.limerick@orpeg.pl

  O dalszej procedurze rekrutacji zostaną Państwo poinformowani mailowo po weryfikacji poprawności zapisów w formularzach.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej, wystawione przez tą szkołę należy dostarczyć do końca września 2021.
 • Do wglądu we wrześniu:
 • Kopia aktu urodzenia,
 • Dowód lub paszport dziecka,
 • Dowód lub paszport rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 • Dodatkowa dokumentacja - jeśli dotyczy:
 • Świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),
 • Zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poniżej znajdą państwo pliki do pobrania. Należy kliknąć ikonkę PDF przy odpowiednim pliku.

>>kwestionariusz zapisu ucznia ikona pdf

>>oświadczenia ikona pdf

>>regulamin rekrutacji ikona pdf

>>Statut Szkoły ikona pdf

>>Regulamin Szkoły ikona pdf

>>Statut stowarzyszenia ikona pdf

Materiały na sprawdziany diagnozujące z poszczególnych klas.

Poniżej podajemy zagadnienia, które należy opanować z danej klasy.

>>Szkoła Podstawowa

Klasa I

 • liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach
 • pisownia spółgłosek miękkich w wyrazach
 • czytanie ze zrozumieniem
 • odpowiadanie na pytania do tekstu
 • proste pisanie ze słuchu
 • układanie zdań z podanymi wyrazami

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014