klaszcząca dziewczynka
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku. Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick. Szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski. Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli.
Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. W roku bieżącym roku będzie nas jeszcze więcej - w obecnej chwili szkoła liczy ok. 500-set uczniów.

W obecnym roku szkolnym w szkole wykładane są - jako przedmioty obowiazkowe:

 • - język polski
 • - wiedza o Polsce
A przedmioty dodatkowe, organizowane przez stowarzyszenie "Polonijna Organizacja Oświatowa" to:
 • - matematyka
 • - religia
Dokładane są wszelkie starnia, by w szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne w formie różnych kół zainteresowań.
 • - taneczne
 • - szachowe
 • - gimnastyczne
 • - plastyczne
 • - dziennikarskie
 • - taneczne
 • - astronomiczne
 • - koła przedmiotowe

Ogromna prośba do wszystkich korzystających z serwisu: jeżeli znajdą Państwo na stronie jakikolwiek błąd lub mają Państwo propozycje dotyczące szkolnej strony, będziemy bardzo wdzięczni za każdą informację, by jak najszybciej naprawić błąd i usprawnić działanie strony. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: info@szkolawlimerick.pl

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2011